Đấu La Mạn Ký

1. Đấu La Mạn Ký là các chơi kết hợp giữa cốt truyện và sự trưởng thành thuộc tính.

2. Người chơi có thể phái nhân vật đã mở khóa bất kỳ nào đi du ngoạn, trong quá trình du ngoạn, nhân vật sẽ ngẫu nhiên gặp các sự kiện: có lúc là một cuộc kỳ ngộ, có lúc là một món báu vật, có lúc là một câu chuyện...

3. Nhân vật khác nhau sẽ mang lại các câu chuyện khác nhau

4. Nhân vật rồi sẽ trở về, nhưng không biết họ sẽ đi bao lâu.

5. Có vài nhân vật sẽ cần có món quà chỉ định mới có thể mở khóa.

6. Độ hòa hợp của mỗi nhân vật sẽ có 5 phẩm chất, phẩm chất càng cao thì phẩm chất câu chuyện gặp được càng cao, từ đó nhận thêm nhiều điểm thuộc tính.

7. Tối đa có thể phái 5 nhân vật đi du ngoạn, nhưng ô du ngoạn cần mở khóa dần dần theo điểm tổng hòa hợp.

Hướng dẫn Tăng Thuộc Tính

1. Nơi này khi lại tổng lực chiến tất cả tăng thuộc tính của những câu chuyện thu thập được trong Đấu La Mạn Ký.

2. Tổng lực chiến ở đây chỉ thể hiện hiệu quả tăng của một nhân vật.

3. Do tất cả thuộc tính đều là tăng cho toàn đội nên nhóm có nhiều người xuất chiến thì mỗi thành viên đều hưởng tăng thuộc tính đã nhận trong Đấu La Mạn Ký.

Thông tin hỗ trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Đấu La VNG, Hồn Sư vui lòng gửi thông tin về trang HỖ TRỢ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.
download topup code appicon