Phe Chiến

1. Phe Chiến mỗi tuần 2 kỳ, lần lượt là: 6:00 thứ 2-22:00 thứ 4 6:00 thứ 5-22:00 CN Mỗi kỳ kết thúc đến 6:00 ngày hôm sau là giai đoạn ngừng chiến

2. Chỉ có thể đánh chiếm cứ điểm trên bản đồ theo tuyến đường, không được nhảy qua cứ điểm phe địch chọn tấn công.

3. Đánh chiếm và thu thập sẽ tốn Lực hành động (Cá nhân) và Lương Thảo (Phe của pha ta cùng hưởng), khi Lực hành động hoặc Lương Thảo không đủ, không thể đánh chiếm và thu thập.

4. Trên bản đồ, phe của hai phe mỗi bên có 1 Đại Bản Doanh (không thể bị tấn công), và 28 cứ điểm (1-4 Sao). Tất cả Đại Bản Doanh và cứ điểm mỗi phút sẽ tạo điểm, điểm tạo liên quan đến cấp sao cứ điểm. Điểm tích lũy đạt mức nhất định, tất cả thành viên phe được nhận 1 lần Rương Phe (nhận trong giao diện tính năng Phe).

5. Ban đầu, cứ điểm do Hồn Thú canh giữ, người đánh chiếm cứ điểm sẽ trở thành Vệ Tướng của cứ điểm này. Người trở thành Vệ Tướng sẽ nhận được điểm cứ điểm, Phe Chiến kết thúc sẽ tiến hành xếp hạng điểm tích lũy.

6. Số cứ điểm mỗi người chơi trấn giữ có giới hạn, số lượng giới hạn do điểm cao nhất lịch sử quyết định.

7. Trong thời gian Phe Chiến, bên tụt hậu sẽ được đền bù thực lực trong vòng 10 phút mỗi nửa giờ.

8. Trong thời gian Phe Chiến, người chơi còn được mua thêm thực lực thuộc tính tăng, sau khi mua dù tấn công hay phòng thủ, thuộc tính tăng đều hiệu lực.

9. Trong thời gian Phe Chiến cũng có thể khiêu chiến Vệ Tướng của cứ điểm phe này, nhận quyền trấn giữ.

10. Người chơi có thể phái nhiều đội trấn giữ cứ điểm, đội trấn giữ càng nhiều, điểm cứ điểm này nhận được cũng sẽ càng cao.

11. Số đội trấn giữ tăng theo số ô Cộng hưởng Võ Hồn, khi Cộng hưởng Võ Hồn đạt 6 ô, có thể mở 3 đội; khi đạt 11 ô, có thể mở 3 đội... cứ thế suy ra, cứ tăng 5 ô Cộng Hưởng, giới hạn số đội+1, tối đa có thể trấn giữ 10 đội.

12. Phe của 2 phe mỗi bên có 2 điểm thu thập, có thể thu thập Lương Thảo, trong quá trình thu thập có xác suất kích hoạt sự kiện ngẫu nhiên.

13. Khi Phe Chiến mỗi kỳ kết thúc, phe chiếm nhiều cứ điểm sẽ thắng.14. 6: 00 mỗi ngày, Lực hành động sẽ khôi phục đến 3 điểm.

Thông tin hỗ trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Đấu La VNG, Hồn Sư vui lòng gửi thông tin về trang HỖ TRỢ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.
download topup code appicon