Thú Triều

1. Thú Tập Kích mở mỗi giờ, duy trì 30 phút. Kiểu chơi này cần người tổ đội 2 người khiêu chiến.

2. Sau khi hết giờ, BOSS chưa tử vong xem như khiêu chiến thất bại. Khi khiêu chiến thất bại không trừ số lần thưởng trong ngày.

3. Mỗi ngày có 2 lần khiêu chiến, ngày hôm sau tạo mới số lần khiêu chiến.

4. Diệt BOSS trong thời gian quy định nhận được thưởng phong phú.

Thông tin hỗ trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Đấu La VNG, Hồn Sư vui lòng gửi thông tin về trang HỖ TRỢ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.
download topup code appicon