TIỂU VŨ
Gặp Đường Tam khi nhỏ, Tiên Thiên Mãn Hồn Lực Bẩm Sinh. Võ Hồn là Nhu Cốt Thố, giỏi Nhu Kỹ Cận Thân và Hỗn Chiến. Xếp thứ 5 trong Thất Quái Sử Lai Khắc. Suy nghĩ đơn thuần, sau khi mất mẹ lúc nhỏ, nên mang vết thương lòng.
Thuộc tính cơ bản
  • HP 2726
  • TẦM BẮN 1.5
  • Tấn Công 226
  • PHÒNG THỦ 115
  • BẠO KÍCH 67
  • KHÁNG BẠO 74
  • CHÍNH XÁC 53
  • NÉ TRÁNH 36
  • XUYÊN THẤU 85
  • CHỐNG ĐỠ 79
Kỹ năng
Bạo Sát Bát Đoạn Suất
Bạo sát hư vô
Võ Hồn Chân Thân
Nhiệt thân kết thúc
Nhu kỹ bản năng
Vô lực phản kháng
Liên tục Yêu Cung
Nhược điểm đánh bại
Nhu Cốt Tỏa
Mị Hoặc
Bạo Sát Bát Đoạn Suất
Tiểu Vũ rất nhanh gần người , cũng đối với địch phương đơn thể tạo thành tổng cộng 17+400% hơn đoạn thương tổn , cũng ở tạo thành đoạn thứ nhất thương tổn lúc khiến Địch Phương mục tiêu mê muội 0.1 giây.
Bạo sát hư vô
Tiểu Vũ khi tiến vào chiến trường lúc ủng hộ đồng đội , khiến ta phương toàn thể hung mãnh đánh xác suất tăng lên 7% .
Võ Hồn Chân Thân
Phóng thích Vũ Hồn chân thân , nhu cốt miễn đối với địch phương đơn thể tạo thành tổng cộng 25+1000% hơn đoạn phổ công thương tổn , cũng mê muội 0 .1 giây , Vũ Hồn chân thân liên tục trong lúc miễn dịch chết đi và khống chế hiệu quả.
Nhiệt thân kết thúc
Tiểu Vũ khiến bảo trì trào dâng trạng thái , tăng lên tự thân điểm bạo kích 50% .
Nhu kỹ bản năng
Tiểu Vũ tạo thành đánh chết thì khiến dưới sự truy kích một cái Địch Phương mục tiêu , đối với địch phương đơn thể tạo thành một đoạn 7+100% phổ công thương tổn , cũng tăng lên tự thân hung mãnh đánh giá trị 5% , liên tục 5 giây.
Vô lực phản kháng
Đối với lâm nguy địch nhân , Tiểu Vũ mỗi lần ra tay đều muốn hơn đoạn tuyệt , công kích điểm sinh mệnh thấp hơn 20% mục tiêu thì tự thân thương tổn tăng lên 20%.
Liên tục Yêu Cung
Tiểu Vũ dần dần thích ứng tiết tấu của chiến đấu , ở Bạo Sát Bát Đoạn Suất 】 gây ra hung mãnh đánh thì tăng lên tự thân thương tổn 5% , liên tục 10 giây.
Nhược điểm đánh bại
Tiểu Vũ nhìn thấu Địch Phương nhược điểm cho một kích trí mệnh , phóng thích 【 Bạo Sát Bát Đoạn Suất 】 cũng tạo thành đánh chết thì lập tức bổ đầy Bạo Sát Bát Đoạn Suất 】 năng lượng.
Nhu Cốt Tỏa
Tiểu Vũ đối với không thể phản kháng công kích của địch nhân khiến hơn trí mạng , công kích bị vây khống chế trạng thái ( mê muội , tước vũ khí , im lặng đợi ) mục tiêu thì tự thân thương tổn tăng lên 15%.
Mị Hoặc
Nhu Cốt Thỏ mỗi một lần công kích đều để cho địch nhân vô lực đỡ , mỗi khi Vũ Hồn chân thân tạo thành thương tổn gây ra hung mãnh đánh thì đều muốn khiến mục tiêu mê muội 1 giây , nếu mục tiêu đã muốn bị vây trạng thái hôn mê thì mê muội thời gian gia tăng 1 giây.
Hoá thần
CHUẨN THẦN
Sau khi vào chiến đấu, toàn thuộc tính +5%.
HẢI THẦN
Sau khi vào chiến đấu, toàn thuộc tính +10%. 
Khi địch tử vong, có xác suất choáng mục tiêu có tấn công thấp hơn Tiểu Vũ.
download home