CHU TRÚC THANH
Xuất thân quý tộc Vương Quốc Tinh La, Võ Hồn là U Minh Linh Miêu, nói năng thận trọng, tính tình lạnh lùng, nhưng khi chiến đấu thì ra tay quyết đoán, vô cùng nguy hiểm.
Thuộc tính cơ bản
  • HP 2543
  • TẦM BẮN 1.5
  • Tấn Công 208
  • PHÒNG THỦ 105
  • BẠO KÍCH 73
  • KHÁNG BẠO 71
  • CHÍNH XÁC 52
  • NÉ TRÁNH 36
  • XUYÊN THẤU 88
  • CHỐNG ĐỠ 84
Kỹ năng
U Minh Trảm
Hạ Gục Nhanh
Võ Hồn Chân Thân
Hơi Thở Âm Phủ
U Minh Bách Trảo
Thế Mạnh Khó Cản
Sách Mệnh
Bất Phá U Minh
U minh liên trảm
U minh khí tức
U Minh Trảm
Chu Trúc Thanh từ u ám trong đối với địch nhân chuyển động một kích trí mệnh , tạo thành 13+200% phổ công thương tổn , cũng khiến mục tiêu phòng ngự giảm xuống 5% , liên tục 5 giây.
Hạ Gục Nhanh
Chu Trúc Thanh nhắm Địch Phương sơ hở , gây ra hung mãnh đánh thì đối mục tiêu phụ thêm 【 giảm phòng 】 hiệu quả , giảm bớt phòng ngự 2% , liên tục 3 giây , nhiều nhất chồng 1 tầng.
Võ Hồn Chân Thân
U Minh Linh Miêu đối với địch phương đơn thể tạo thành 43+1000% phổ công thương tổn , nếu Địch Phương mục tiêu mang theo phản đối hiệu quả , thì thương tổn tăng lên 20% , Vũ Hồn chân thân liên tục trong lúc miễn dịch chết đi và khống chế hiệu quả.
Hơi Thở Âm Phủ
Địch Phương nhược điểm ở Chu Trúc Thanh cùng nàng đồng đội trước mặt hoàn toàn bại lộ , Chu Trúc Thanh ở đây thì bên ta toàn thể công kích tăng lên 5%
U Minh Bách Trảo
Chu Trúc Thanh lĩnh ngộ thích khách chi đạo , tại chiến đấu lúc bắt đầu , thoáng hiện đến khoảng cách xa nhất Địch Phương đơn vị phía sau tạo thành 11+400% phổ công thương tổn
Thế Mạnh Khó Cản
Nếu tạo thành đánh chết , thì U Minh Bách Trảo sẽ lại phóng thích .
Sách Mệnh
Nhanh lên thuộc U Minh đi, bị Chu Trúc Thanh mục tiêu công kích lượng HP thấp hơn 30% , Chu Trúc Thanh thương tổn tăng lên 30%.
Bất Phá U Minh
Chu Trúc Thanh hoàn toàn hiểu rõ Địch Phương sơ hở , 【 một kích phải trúng tạo thành 【 giảm phòng 】 tầng số hạn mức cao nhất tăng lên tới 3 tầng , Chu Trúc Thanh mỗi lần công kích đều muốn nảy sinh cái mới 【 giảm phòng 】 duy trì thời gian.
U minh liên trảm
Chém tiếp tục trảm, 【 U Minh Trảm 】 tạo thành đánh chết thì lập tức bổ đầy ( U Minh Trảm 】 kỹ năng năng lượng.
U minh khí tức
Chu Trúc Thanh ở đây trên lúc có thể dẫn đường đồng đội tìm kiếm Địch Phương nhược điểm , bên ta toàn thể đối phi Tank nghề nghiệp người tạo thành thương tổn tăng lên 5%
Hoá thần
CHUẨN THẦN
Sau khi vào chiến đấu, toàn thuộc tính +5%.
download home