ÁO TƯ TẠP
Võ Hồn là Xúc Xích, Hồn Sư hệ thức ăn vô cùng hiếm thấy, còn là Tiên Thiên Mãn Hồn Lực hệ thực vật chưa từng có, có khả năng chi viện xuất sắc, có thể giúp từng thành viên bay liên tục.
Thuộc tính cơ bản
  • HP 3533
  • TẦM BẮN 6.5
  • Tấn Công 184
  • PHÒNG THỦ 150
  • BẠO KÍCH 67
  • KHÁNG BẠO 71
  • CHÍNH XÁC 48
  • NÉ TRÁNH 37
  • XUYÊN THẤU 77
  • CHỐNG ĐỠ 81
Kỹ năng
Xúc Xích Hồi Phục
Xúc Xích Bay
Võ Hồn Chân Thân
Xúc Xích Hồi Phục Lớn
Xúc Xích Kim Loại
Món Xúc Xích
Xúc Xích Giải Độc
Xúc Xích Cứng
Tịnh Hóa Dễ Dàng
Mỹ Vị Phiêu Hương
Xúc Xích Hồi Phục
Áo Tư Tạp chế tạo Xúc Xích trị liệu cho đồng đội có tỉ lệ sinh lực thấp nhất, hồi phục tương đương Áo Tư Tạp sinh lực tối đa 4.5%, duy trì 5 giây.
Xúc Xích Bay
Áo Tư Tạp chế tạo Xúc Xích khiến thân thể đồng đội linh hoạt, khi bắt đầu chiến đấu, tăng né tránh toàn bộ phe ta 15%, duy trì 15 giây.
Võ Hồn Chân Thân
Khi thi triển Chân Thân Võ Hồn, Áo Tư Tạp điều khiển Xe Xúc Xích hồi phục sinh lực cho đồng đội có tỉ lệ sinh lực thấp nhất 40% sinh lực tối đa. Đối với kẻ địch đơn gây {0}+200% sát thương đánh thường, trong thời gian duy trì Chân Thân Võ Hồn miễn dịch tử vong và khống chế.
Xúc Xích Hồi Phục Lớn
Áo Tư Tạp tăng kỹ nghệ làm Xúc Xích, thi triển [Xúc Xích Hồi Phục] trị liệu cho đồng đội đang có hiệu quả trị liệu liên tục, hồi ngay sinh lực tương đương Áo Tư Tạp sinh lực tối đa 10%+{0}.
Xúc Xích Kim Loại
Áo Tư Tạp chế tạo Xúc Xích mới, khi gây Bạo Kích, tăng cho đồng đội có Năng Lượng Chân Thân Võ Hồn thấp nhất 10 điểm Năng Lượng.
Món Xúc Xích
Áo Tư Tạp tăng kỹ nghệ làm Xúc Xích, khi thi triển [Xúc Xích Kim Loại], tăng cho bản thân 2 Năng Lượng [Xúc Xích Hồi Phục].
Xúc Xích Giải Độc
Áo Tư Tạp tiếp tục chế tạo Xúc Xích mới, ngẫu nhiên xóa 1 trạng thái bất lợi của 1 đơn vị phe ta, mỗi 10 giây kích hoạt 1 lần.
Xúc Xích Cứng
Áo Tư Tạp phối chế Món Xúc Xích, khi thi triển [Xúc Xích Bay], tất cả phe ta phòng thủ tăng 10%, chống đỡ tăng 10%.
Tịnh Hóa Dễ Dàng
Áo Tư Tạp chế tạo món mới, gần như trở thành món bán chạy nhất trên Xe Xúc Xích. Khi thi triển Chân Thân Võ Hồn, 100% tỉ lệ tịnh hóa trạng thái bất lợi toàn bộ phe ta.
Mỹ Vị Phiêu Hương
Mỗi 3 giây tăng cho bản thân 1% tỉ lệ Bạo Kích.
Hoá thần
CHUẨN THẦN
Sau khi vào chiến đấu, toàn thuộc tính +5%.
download home