NINH VINH VINH
Con gái duy nhất của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, tính cách ương bướng, Võ Hồn là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, là Võ Hồn hệ Hỗ Trợ xuất sắc nhất trong Đấu La Đại Lục.
Thuộc tính cơ bản
  • HP 3537
  • TẦM BẮN 6.5
  • Tấn Công 184
  • PHÒNG THỦ 150
  • BẠO KÍCH 67
  • KHÁNG BẠO 71
  • CHÍNH XÁC 48
  • NÉ TRÁNH 37
  • XUYÊN THẤU 77
  • CHỐNG ĐỠ 81
Kỹ năng
Hoá thần
CHUẨN THẦN
Sau khi vào chiến đấu, toàn thuộc tính +5%.
download home