Hỗ trợ chuyển đổi sang OMG 3Q & Tân OMG3Q

Các Hồn Sư thân mến, theo như thông báo về việc "Ngưng phát hành Đấu La VNG" thì quá trình hỗ trợ các Hồn Sư khi chuyển sang trò chơi OMG 3Q & Tân OMG3Q sẽ được liệt kê chi tiết như sau đây.

Thời gian chuyển đổi: Từ ngày 06/03 - 19/03 . Mỗi 48 tiếng sẽ thống kê và hỗ trợ 1 lần.

Điều kiện nhận code: Tài khoản OMG 3Q hoặc Tân OMG3Q phải là tài khoản tạo mới trong thời gian từ 06/03 đến hết ngày 19/03/2023 .

Cách nhận code:

+ Từ 06.03: Hồn Sư vào LINK CHUYỂN ĐỔI thực hiện các thao tác: đăng nhập bằng tài khoản game Đấu La VNG, cung cấp các thông tin cần thiết, trong đó có thông tin tài khoản của game OMG 3Q hoặc Tân OMG3Q vừa tạo mới.

+ Code chuyển đổi sẽ được gửi trong vòng 48 tiếng kể từ lúc đăng ký, Hồn Sư sẽ phải vào lại LINK CHUYỂN ĐỔI để nhận code, code sẽ được nhập thẳng vào tài khoản OMG 3Q hoặc Tân OMG3Q.

Quà tặng sẽ dựa trên tổng số Kim Cương đã nạp của tài khoản Đấu La, cụ thể:


1. QUÀ HỖ TRỢ KHI CHUYỂN SANG OMG 3Q


Điều kiện Phần thưởng Số lượng
Nạp 0 - 3.000 Kim Cương NB 2000
Gói chọn lựa Tất Cả Mảnh Tướng 5
Gói luyện đơn 2 15
Rương Hoàng Kim 50
Chìa Hoàng Kim 50
Trên 3.000 Kim Cương - 30.000 Kim Cương NB 5000
Gói chọn lựa Tất Cả Mảnh Tướng 10
Gói luyện đơn 2 30
Quà Ưu Đãi-Lớn 3 2
Rương Hoàng Kim 50
Chìa Hoàng Kim 50
Trên 30.000 Kim Cương - 300.000 Kim Cương NB 10000
Gói chọn lựa Tất Cả Mảnh Tướng 20
Gói luyện đơn 2 60
Quà Ưu Đãi-Lớn 3 5
Quà Năm Mới-Lớn 1 1
Rương Hoàng Kim 50
Chìa Hoàng Kim 50

ĐẶC BIỆT: Hồn Sư nạp trên 300.000 Kim Cương: 10.000*NB + 20*Gói Lựa Chọn Tất Cả Mảnh Tướng + 60*Gói Luyện Đơn 2 + 5*Quà Ưu Đãi-Lớn 3 + 1*Quà Năm Mới-Lớn 1 + 50*Rương Hoàng Kim + 50*Chìa Hoàng Kim + 1 bộ code VIP OMG 3Q gửi qua email


2. QUÀ HỖ TRỢ KHI CHUYỂN SANG TÂN OMG3Q


Điều kiện Nội dung SL
Nạp 0 - dưới 3.000 Kim Cương Túi Chọn Xích Diệm (Lớn) 120
Rương Chọn Võ Tướng Tư Chất 16 1
Danh Tướng Lệnh 50
Thể Lực Đơn 50 3
NB 5000
Trên 3.000 Kim Cương - 30.000 Kim Cương Gói chọn Thần Thú-Đỏ 1
Túi chọn Thời Trang Đỏ 1
Kim Tướng Lệnh 10
Chiêu Mộ Hạn Giờ Lệnh 10
Trên 30.000 Kim Cương - 300.000 Kim Cương Rương Chọn Thần Thú Kim 1
Túi chọn Thời Trang Kim 1
Kim Tướng Lệnh 30
Chiêu Mộ Hạn Giờ Lệnh 30
Túi Chọn Mảnh Trang Bị 30 240
Từ 300.000 Kim Cương trở lên Rương Chọn Thần Thú Bạch Kim 1
Thời Trang Bạch Kim Quyền Ngự Thiên Hạ 1
Kim Tướng Lệnh 50
Chiêu Mộ Hạn Giờ Lệnh 50
Túi Chọn Mảnh Trang Bị 30 240

Vì quà tặng có giới hạn nên Hồn Sư vui lòng đăng ký sớm. Chương trình sẽ kết thúc sớm nếu hết quà tặng.

download topup code appicon