Thông báo thay đổi giá nạp trực tiếp trong game

Xin chào các Hồn Sư,

BĐH Đấu La VNG xin thông báo về sự thay đối giá các gói thanh toán trực tiếp trong game (In-App Purchase - IAP) theo chính sách mới của AppStore & Google Play, thông tin chi tiết như sau:

Thời gian áp dụng chính thức: Dự kiến từ 05/10/2022

***Đây là chính sách thay đổi của store điều chỉnh giá nạp trực tiếp trong game, giá nạp trên WEBPAY sẽ không thay đổi.

Thông tin giá các gói:

Tên gói quà cũ Tên gói quà mới  Giá Cũ   Giá Mới 
Gói Quà 22K Gói Quà 25K 22,000 25,000
Gói Quà  69K Gói Quà  79K 69,000 79,000
Gói Quà  129K Gói Quà  149K 129,000 149,000
Gói Quà  249K Gói Quà  299K 249,000 299,000
Gói Quà  699K Gói Quà  799K 699,000 779,000
Gói Quà  809K Gói Quà  929K 809,000 929,000
Gói Quà  1299K Gói Quà  1499K 1,299,000 1,499,000
Gói Quà  2199K Gói Quà  2499K 2,199,000 2,499,000
Thẻ Tháng Thẻ Tháng 22,000 25,000
Thẻ Tháng Siêu Cấp Thẻ Tháng Siêu Cấp 129,000 149,000
Gói Nạp Kim Cương 22K Gói Nạp Kim Cương 25K 22,000 25,000
Gói Nạp Kim Cương 129K Gói Nạp Kim Cương 149K 129,000 149,000
Gói Nạp Kim Cương 249K Gói Nạp Kim Cương 299K 249,000 299,000
Gói Nạp Kim Cương 699K Gói Nạp Kim Cương 799K 699,000 779,000
Gói Nạp Kim Cương 809K Gói Nạp Kim Cương 929K 809,000 929,000
Gói Nạp Kim Cương 1299K Gói Nạp Kim Cương 1499K 1299,000 1,499,000
Gói Nạp Kim Cương 2199K Gói Nạp Kim Cương 2499K 2199,000 2,499,000

Lưu ý:

- Vào lúc 10:00 05/10, giá các gói nạp trong game sẽ thay đổi hiển thị theo chính sách mới.

- Thời gian đồng bộ giá nạp chính sách mới sẽ tùy thuộc vào Store, nên sẽ có trường hợp trong game hiện giá mới nhưng Hồn Sư nhấn thanh toán hiện giá cũ. Mong các Hồn Sư thông cảm vì sự bất tiện trên!

download topup code appicon